wz

SPORTZahájil sportovní kroužek

9. října 2006, redakce

Tak jako v minulém roce i letos zahájil sportovní kroužek. Kroužek je každých čtrnáct dní ve středu od 13.00 hodin do 15. 00 hodin v tělocvičně v Třebívlicích. Kroužku se účastní dvacet chlapců a děvčat. Kroužek pracuje pod vedením paní učitelky Seifertové.

na www.zstrebivlice.blog.cz najdete fotografie


florbal
Zahájil kroužek florbalu

1. října 2006, redakce

Tak jako v minulém roce i letos zahájil kroužek florbalu. Kroužek je každý pátek od 13.00 hodin do 15. 00 hodin v tělocvičně v Třebívlicích. Kroužku se účastní na třicet chlapců a děvčat. Kroužek vede pan učitel Novák.

na www.zstrebivlice.blog.cz najdete fotografie.

florbal